Beteendemässiga och psykiska symtom

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens förkortas ofta BPSD. Det omfattar en rad olika symtom som ofta är särskilt svåra att möta för anhöriga och personal, och som ofta innebär en stor påfrestning för den som är sjuk. Exempelvis kan det handla om psykiatriska symtom som hallucinationer och vanföreställningar eller beteendemässiga symtom som skrik, rop eller störd dygnsrytm.

Behandling

För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste symtomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang för att om möjligt utreda bakomliggande orsaker innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnadsstrategier och i vissa fall läkemedel.

För att höja kvalitén i arbetet med omvårdnad och handläggning av BPSD-symtom är Gislaveds kommun anslutet till ett nationellt kvalitetsregister. Med hjälp av registret får vi stöd för en metod i arbetet som grundar sig på socialstyrelsens rekommendationer.

Sidan uppdaterades senast: