Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Syftet med dagverksamheten är att ge omsorg till personer med demenssjukdom och samtidigt erbjuda närstående en tillfällig avlösning. Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats och är särskilt anpassad för personer med demens. För att delta i dagverksamheten krävs därför att personen som söker har en demensdiagnos.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan ge möjlighet till stimulans och social samvaro, struktur och innehåll i vardagen samt dagliga aktiviteter och sysselsättning. Det kan också göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

Ansökan om dagverksamhet

En ansökan om dagverksamhet kan du göra hos biståndshandläggare och information kan lämnas av demenssamordnare. Dagverksamheten finns på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved.

Transport till och från dagverksamheten sker med särskild taxi. För resorna krävs att färdtjänst är beviljat. Ansökan om färdtjänst sker till Länstrafiken. Dagverksamheten är kostnadsfri men avgift tas ut för resor samt mat och fika.

Sidan uppdaterades senast: