Entrén vid Ekbackens vård- och omsorgsboende

Ekbacken (Burseryd)

Ekbacken ligger i Burseryd och vid Ekbackens särskilda boende finns 24 lägenheter.

Utbudet på Ekbacken

  • Vi har stora och trivsamma lokaler med en lugn miljö och närhet till naturen. Vi har fina trädgårdar med uteplatser.
  • På Ekbacken arbetar vi med vardagsrehabilitering och socialt innehåll i centrum, där vi anpassar stöd och aktiviteter efter varje individs behov. När du flyttar in på Ekbacken får du en kontaktperson som ska hjälpa dig att arbeta fram en genomförandeplan för hur du vill ha ditt stöd och aktiviteter utförda.
  • När du bor på Ekbacken har du möjlighet att boka tid till frisör och fotvård som kommer till Ekbacken.
  • Sjuksköterska kan nås dygnet runt alla dagar i veckan. Varje boende har ett par expeditionsdagar i veckan då sjuksköterska finns på plats. Se särskild information för respektive boende.
  • Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet kontinuerligt under dagtid måndag-fredag. Vid behov av hjälpmedel eller insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut tar du kontakt med omvårdnadspersonal, som förmedlar ditt behov av insats.
  • Läkarkontakt regleras i avtal med Region Jönköpings läns vårdcentraler. Det innebär att läkare kommer till boendet varannan till varje vecka beroende på hur behovet ser ut. När du flyttar in på vård- och omsorgsboende kan du lista dig på den vårdcentral, som den aktuella läkaren utgår ifrån. Om du inte väljer att lista dig på den aktuella vårdcentralen får du själv ombesörja resa till vald vårdcentral.

Så här bor du hos oss

Du kan ta del av en ritning på en lägenhet hos oss. Denna hittar du under menyn "Ladda hem". Notera att ritningen endast är ett exempel på hur en lägenhet kan se ut hos oss.

Kost och måltider

Ekbackens kök lagar all mat från grunden, även anhöriga och pensionärer utifrån har möjlighet att äta hos oss.

Information om kost och måltider vid socialförvaltningen

Kontaktinformation

För direktkontakt med Ekbacken kan du höra av dig till 0371-366 69. Numret är öppet dygnet runt. Besöksadressen är Ekgatan 6A i Burseryd.

Aktivitetsprogram

Hitta till oss

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-25