Anhörigstöd och avlastning

Här hittar du som anhörig eller närstående information om sådant du kan få stöd och hjälp med.

Anhöriggrupp demens.

Aktiviteten är pausad tillsvidare.

Oavsett om man är partner eller barn till en person med demenssjukdom kan det innebära stora påfrestningar att vara anhörig. Många känner sig ensamma i sin situation och det är vanligt att känna osäkerhet och oro för framtiden.

Träffa andra i samma situation

Anhöriggruppen är en mötesplats för stöd och gemenskap som vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Här ges möjlighet att dela erfarenheter och prata med andra anhöriga som vet hur det kan kännas och hur det kan vara. Du träffar kommunens demenssamordnare och kan ställa frågor eller få råd som kan underlätta din vardag. Vi varvar aktuell information och små föreläsningar med samtal och har en trevlig stund tillsammans.

Den som vill delar med sig av tankar, känslor, sorg och glädjeämnen men det är inget tvång att tala, ibland behöver man bara få lyssna. Du får gärna lämna förslag på teman att ta upp.

Träffarna hålls c:a 1 gång/månad mellan 17:00 och 19:00 med uppehåll under sommaren. Vi växlar plats mellan Träffpunkt Gislow i Gislaved, Solbacka i Reftele eller Mariagården i Smålandsstenar. Träffarna är kostnadsfria, fika finns till försäljning.

Anhöriggruppen anordnas av demensteamet och anhörigstödet i Gislaveds kommun.

Gå med i anhöriggruppen

När du går med i anhöriggruppen får du information om aktuellt program, tid och plats. Du behöver inte anmäla från gång till gång om du kommer eller ej.

Anhörigsamtal och stödplan

Alla anhöriga erbjuds kostnadsfria, enskilda, stödsamtal och hembesök. Det finns möjlighet för anhöriga att få en stödplan upprättad. Stödplanen följs upp och handläggaren erbjuder möjlighet till fortsatt kontakt. Stödformen blir på så sätt långsiktig för den enskilde och blir grunden för anhörigstödet.

Avlösning och hemtjänst

För att underlätta vardagen och för att den anhörige ska få egen tid kan olika stödåtgärder erbjudas genom hemtjänst. Efter beslut av biståndshandläggare erbjuds 10 timmars kostnadsfri avlösning i hemmet per månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Det finns dagverksamhet för personer med demens på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved.

Korttidsplats erbjuds om anhörigstödjaren är i behov av längre sammanhållen återhämtningstid.

Växelvård

Växelvård erbjuds för att den anhörige ska få möjlighet till sammanhållen egentid. Ett individuellt schema upprättas tillsammans med biståndshandläggaren. Det kan exempelvis vara att den närstående bor 3 veckor hemma och 1 vecka på korttidsplats.

Trygghetslarm

För att göra den anhöriges vardag säkrare är trygghetslarm en bra insats. Beslut om trygghetslarm fattas av biståndshandläggare.

En bra plats

En bra plats är ett gratis anhörigforum på nätet där du kan hitta lättillgänglig information, forskning och fakta, i text eller korta filmer. Du kan anonymt samtala med andra anhöriga.

Anhörigvårdarkort

Jönköpings länsnätverk för anhörigstöd har gemensamt tagit fram ett anhörigvårdarkort. Det har tagits fram i syfte att ge anhörigvårdare en trygghet om de skulle råka ut för en olycka eller bli akut sjuk. Det är då möjligt att veta att någon kommer att se till den närstående som de vårdar. Anhörigvårdaren uppmanas att fylla i kortet och förvara det i plånboken.

Koordinatorstöd

Från oktober 2019 ingår Gislaveds kommun i projektet "Koordinatorstöd" i samarbete med NKA (nationellt kompetenscentrum anhöriga), Socialstyrelsen samt en rad andra kommuner. Projektet syftar till att ge stöd till de som har barn där föräldraskapet innebär ett utökat omsorgsansvar.

Snäckan öppenvårdsmottagning

Snäckan öppenvårdsmottagning erbjuder stöd och samtal till anhöriga för att ge kunskap om missbruksproblematik samt ge möjlighet att samla kraft och få nya impulser. Det finns även möjlighet att lyfta fram egna frågeställningar. Vi har möjlighet att erbjuda stöd- och självhjälpsgrupper för anhöriga som vill träffa och prata med andra i samma situation.

Besöksinformation samordnare för anhörigstöd

Stationsallén 5 A, Gislaved.

Kontaktinformation Snäckan öppenvårdsmottagning

Besöksadress:

Köpmangatan 20, Gislaved

Öppettider:

Mån-ons, fre 08.00-16.30
Tors 09.30-18.00

Sociala medier

Du är välkommen att komma in till oss med dina frågor. Det går alltid att ringa och vara anonym om du vill veta mer.

Sidan uppdaterades senast: