Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende ska bidra till att äldre personer upplever en högre grad av trygghet, närhet till social gemenskap och aktivitet. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan bidra till att förebygga otrygghet, känsla av oro och ängslan samt upplevd ensamhet.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som är avsedd för äldre personer som främst:

  • Behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service.
  • Idag bor i en otillgänglig bostad utan närhet till gemensamhetsutrymmen eller stöd och service
  • Som därutöver inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet och/eller har behov av att bryta oönskad isolering.
  • Har ett omvårdnadsbehov som understiger behov av heldygnsvård.

Sidan uppdaterades senast: