Demensboende

Inom kommunens vård- och omsorgsboenden finns platser som är anpassade till personer med demenssjukdom. Demenssjukdom medför särskilda behov när det gäller till exempel bemötande, aktiviteter och miljö. Socialstyrelsen rekommenderar därför att personer med demens som är i behov av särskilt boende ska erbjudas plats på demensboende.

I Gislaveds kommun strävar vi efter att personal som arbetar på demensboende ska ha särskild kompetens för att arbeta där. Kommunens demensboenden är:

  • Blomstervägens demenscentrum, Gislaved
  • Hagagården, Smålandsstenar
  • Solbacka avd. 2, Reftele
  • Ekbacken avd. Gläntan, Burseryd
  • Särskilt avsatta platser på Lugnet, Broaryd
  • Särskilt avsatta platser på Hestragården, Hestra

Biståndshandläggare tar emot och behandlar ansökan om vård- och omsorgsboende. För att få plats i demensboende behöver personen som ansöker ha en demensdiagnos. Vänd dig till demensteamet för information.

Sidan uppdaterades senast: