Korttidsvistelse och växelvård

Om det tillfälligt inte är möjligt att tillgodose den enskildes behov i hemmet kan korttidsvistelse vara ett alternativ. Det kan också vara ett alternativ om anhöriga behöver tillfällig avlösning.

Växelvård är en form av planerad och regelbunden korttidsvistelse där anhöriga kan få återkommande avlösning och kan möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Korttidsvistelse vid demenssjukdom

Gislaveds kommun har särskilda platser för korttidsvistelse till personer med demenssjukdom. Platserna finns på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved. Växelvårdsplatser finns på Blomstervägens demenscentrum.

Ansökan om korttidsvistelse eller växelvård görs hos kommunens biståndshandläggare.

Sidan uppdaterades senast: