Dödsboanmälan

Individ och familjeomsorgen (IFO) handlägger dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) och eventuella begravningskostnader handläggs av enheten för ekonomiskt bistånd.

När någon avlider ska en bouppteckning lämnas till Skatteverket. En bouppteckning kan man göra själv eller också kan en jurist/boutredningsfirma anlitas. En bouppteckning skall vara inlämnad till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet.

Observera att dödsboanmälan inte kan göras om:

  • Dödsboet äger fastighet.
  • Det finns tillgångar kvar när begravningskostnad etc. är betalt.
  • Dödsboet är utflyttat innan kontakt med handläggare.
  • Dödsbodelägarna är oense.
  • Den avlidne har värdefulla tillgångar.

Vid kontakt med handläggare får dödsbodelägare information om vilka handlingar som behövs för att en dödsboutredning ska kunna göras. Här bokas även tid för hembesök i dödsboet. Om den avlidne var gift eller sammanboende ska även denna ekonomi redovisas. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravningskostnader

Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Om dödsboet avser att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska dödsboanmälan alternativt bouppteckning redovisas. Skäliga kostnader för en enkel och värdig begravning uppgår till max 35% av ett prisbasbelopp och för gravsten med inskription till max 15% av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.

Besöksadress individ- och familjeomsorgen (IFO)

Åbjörnsgatan 2, Gislaved

Öppettider:
Mån-fre kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.00

Sidan uppdaterades senast: