Foto: pixabay.com

arbetsmarknadsinsatser

Socialtjänsten eftersträvar att alla som kan ska försörja sig genom eget arbete. Genom Gislaveds kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) erbjuds arbetsträning och praktik för att uppnå detta mål. Där kan du som varit arbetslös en längre tid, uppbär ekonomiskt bistånd eller är nyanländ flykting få hjälp med detta. Det är kommunens socialsekreterare som remitterar deltagare till AME.  

Kontaktinformation arbetsmarknadsenheten (AME)

Besöksadress:

Töråsvägen 16, Anderstorp

Öppettider:

Mån-fre 08.00-16.00

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-21