Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Varje kommun har skyldighet att ha en överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo samverkar inom överförmyndarverksamheten som drivs från ett gemensamt kontor i Värnamo.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode mäns eller förvaltares verksamhet.

Lis Melin (M) är ordförande i överförmyndarnämnden och Ylva Samuelsson (S) är vice ordförande.

Tillsyn och kontroll

Tillsynen och kontrollen sker genom en årlig granskning av hur dessa har utfört sina uppdrag. Vid tillsynen ska man särskilt se till att tillgångar används för den enskildes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Tillsyn sker också löpande under året eftersom överförmyndarens tillstånd krävs för att genomföra vissa åtgärder. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvskiften, köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt och uttag från så kallade spärrade konton.

Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen granskar om överförmyndarnämnden följer gällande lagar och bestämmelser och om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Även riksdagens ombudsmän (JO) utövar tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar.

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-23