Vem kan få en god man?

Den som på grund av ålder eller sjukdom inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, kan få sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndarnämnden.
Läkarintyg som styrker behovet bifogas ansökan. Ansökan skickas till tingsrätten. Anmälan från annan myndighet skickas till överförmyndarkansliet GGVV.

Ansökan om förvaltarskap kan även göras av den som redan är förordnad som god man.

Övriga är inte formellt behöriga att ansöka om god man eller förvaltare men kan ändå anmäla att behov föreligger.

Överförmyndarkansliet GGVV

Överförmyndarnämnden i Gislaveds kommun ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndare i kommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Post skickas till:
Värnamo kommun Överförmyndarkansli GGVV
331 83 Värnamo

Telefon: 0370-37 70 00

Telefontid:
Måndag kl. 10-12
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-12

Vid behov kan möte bokas med handläggare i Gislaved.

E-post: overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarkansliet GGVV:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: