Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem vanligtvis 1-2 helger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vanliga saker. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

En viktig förutsättning är också att man är intresserad av andra människor och kan respektera deras bakgrund och integritet.

Kontaktfamiljsuppdraget kan pågå från det att barnet är litet och ända upp i tonåren.

Vem behöver kontaktfamilj?

En kontaktfamilj erbjuds familjer som önskar stöd på olika sätt för sig själva och/eller för sina barn. Det kan gälla ensamstående där umgänget med den andre föräldern inte fungerar eller familjer som inte har släkt i närområdet. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Ensamstående föräldrar med bristfälligt nätverk kan behöva den andhämtning som det innebär att få vara själv en helg i månaden. De barn som får kontaktfamilj är oftast 3-12 år men även tonåringar förekommer.

Ekonomisk ersättning

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal med oss. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnaden för mat och andra utgifter som ni faktiskt har för barnet.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete ni gör.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Gislaveds kommun.

Hur blir jag kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj är du välkommen att kontakta oss. Du får då information om vad ett kontaktfamiljsuppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Nästa steg är att socialsekreteraren gör en utredning där man också tar registerutdrag från polis och socialtjänsten. I utredningen ingår också ett hembesök där vi tittar på boendesituationen. Tillsammans pratar vi också om vilken ålder på barnet som passar bäst ihop med den egna familjen och hur ofta ni ska träffas.

Sidan uppdaterades senast: