Boende

Från 1 januari 2021 ingår familjerätten i Gislaved i den gemensamma familjerätten som servar alla kommuninvånare inom GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner).

Den gemensamma familjerätten i GGVV ansvarar för frågor som gäller adoption, separation, skilsmässa, samarbetssamtal, umgänge-, vårdnad- och boendefrågor.

Det är föräldrarna som bär ansvaret för beslutet om hos vem barnet ska bo. I detta beslut skall föräldrarna vara lyhörda inför det enskilda barnets behov. Boföräldern har skyldighet att underlätta för barnet så att ett umgänge med den andre föräldern kan komma till stånd. För små barn är det särskilt viktigt att få träffa den andra föräldern enligt principen "lite och ofta" så att barnet kan bevara minnesbilden av båda föräldrarna. Ett helt veckoslut kan för det lilla barnet vara för lång tid att vara borta från den förälder som barnet bor hos. Likaså kan det vara för lång tid för barnet att inte få träffa den andre föräldern på en hel vecka.

Växelvis boende

För många barn kan ett växelvis boende hos föräldrarna fungera bra. Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Ett växelvis boende förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och generositet. Barnet kan endast vara skrivet hos en förälder. Bor barnet växelvis betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag.

Ett växelvis boende för barn under tre år är inte att rekommendera. De yngsta barnen behöver den trygghet som ligger i en stabil, regelbunden och i möjligaste mån förutsägbar vardag. Yngre skolbarn, som ofta har ett utpräglat sinne för rättvisa, kan se fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna. Tonåringar väljer många gånger var och hur de vill bo utifrån sina egna intressen, exempelvis närhet till skola, kompisar, fritidsintressen.

Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Risken minskar att kontakten med den ena föräldern tunnas ut. Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrott från föräldrarna som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter.

Vid ett växelvis boende är det en stor fördel för barnet om föräldrarna bor nära varandra, inte minst när barnet når skolåldern. Dessutom är förutsättningarna för ett växelvis boende bättre om föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar.

Juridiskt bindande avtal om boende för separerade föräldrar

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om boende genom avtal som godkänts av socialnämnden. För att godkänna ett avtal krävs att detta är för barnets bästa. Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma sättsom en dom.

Hur går det till?

För att skriva avtal vänder man sig till den som har hand om familjerättsfrågor i den kommun där barnen är folkbokförda. Personbevis på föräldrar och barn skall lämnas in då avtalet skrivs. Ifall avtalet innebär en ändring av tidigare dom, beslut från domstol eller avtal godkänt av socialnämnden, bör kopia på den handlingen också bifogas vid skrivningen av det nya avtalet.

Kontaktinformation gemensam familjerätt GGVV

Besöksadress:

Storgatan 51
331 83 Värnamo

Postadress:

Familjerätten Värnamo
331 83 Värnamo

Telefontider nybesök:

  • Måndag 08.00-09.30
  • Tisdag 13.00-14.30
  • Onsdag 08.00-09.30
  • Torsdag 13.00-14.30
  • Fredag 08.00-09.30

Sidan uppdaterades senast: