Umgänge

Från 1 januari 2021 ingår familjerätten i Gislaved i den gemensamma familjerätten som servar alla kommuninvånare inom GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner).

Den gemensamma familjerätten i GGVV ansvarar för frågor som gäller adoption, separation, skilsmässa, samarbetssamtal, umgänge-, vårdnad- och boendefrågor.

Föräldrabalkens regler bygger på att barn har behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna även om föräldrarna inte lever tillsammans.

Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det finns inga lagregler som säger hur och i vilken omfattning umgänge bör förekomma mellan barn och föräldrar. Hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad.

För små barn är det särskilt viktigt att träffa den andre föräldern under kortare perioder, enligt principen "lite och ofta". Barnet kan då bevara minnesbilden av umgängesföräldern och separationen från boföräldern blir mindre påfrestande. Man bör tänka på barnets anknytning till umgängesföräldern. Särskilt för små barn är det viktigt att ha en god känslomässig anknytning till umgängesföräldern, så att barnets trygghetskänsla inte blir störd vid umgänget.

Boföräldern har ansvar för att barnets behov av att umgås med umgängesföräldern tillgodoses så långt det är möjligt. Således har boföräldern ett ansvar för att uppmuntra barnet att besöka umgängesföräldern och att inte motverka ett umgänge genom att underblåsa en mer eller mindre tillfällig viljeyttring från barnets sida. I takt med barnets mognad bör man dock ta allt större hänsyn till dess egen inställning i umgängesfrågan.

Befarar man att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet skall till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där missbruk av alkohol eller narkotika förekommer.

En annan viktig del är föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar alltför stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Man måste då väga barnets behov och intresse av umgänge mot dess behov av trygga uppväxtförhållanden.

Vid en djup föräldrakonflikt kan socialtjänsten - efter särskild utredning och beslut om bistånd - tillsätta en kontaktperson som medverkar vid hämtning/lämning och/eller finns med under umgänget.

Juridiskt bindande avtal om umgänge för separerade föräldrar

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om umgänge genom avtal som godkänts av socialnämnden. För att godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa. Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma vis som en dom.

Hur går det till?

För att skriva avtal vänder man sig till den som har hand om familjerättsfrågor i den kommun där barnen är folkbokförda. Personbevis på föräldrar och barn skall lämnas in då avtalet skrivs. Ifall avtalet innebär en ändring av tidigare dom eller beslut från domstol, eller avtal godkänt av socialnämnden, bör kopia på den handlingen också bifogas vid skrivningen av det nya avtalet.

Kontaktinformation gemensam familjerätt GGVV

Besöksadress:

Storgatan 51
331 83 Värnamo

Postadress:

Familjerätten Värnamo
331 83 Värnamo

Telefontider nybesök:

  • Måndag 08.00-09.30
  • Tisdag 13.00-14.30
  • Onsdag 08.00-09.30
  • Torsdag 13.00-14.30
  • Fredag 08.00-09.30

Sidan uppdaterades senast: