JOURFAMILJ

En jourfamilj är ett hem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid.

Varför behöver barnet/ungdomen en jourfamilj?

Några syften med jourhemsplaceringen är:

  • Att stadga upp den sociala situationen med skola och liknande.
  • Att hjälpa barnet/ungdomen med en fortsatt kontakt med familj och nätverk.
  • Att förbereda barnet/ungdomen inför en återgång till familjen eller en familjehemsplacering

Ett jourhem vårdar barnet/ungdomen och samarbetar ofta med barn och ungdomspsykiatrin (BUP), skola och andra. Ett jourhem blir till viss del normgivande genom att visa värderingar.

Ekonomisk ersättning

Jourfamiljen får arvode och omkostnadsersättning. Ersättning till jourhemmet utgår endast under placeringstiden.

Hur blir jag jourfamilj?

Sidan uppdaterades senast: