Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning innebär att du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Förmågan kan vara nedsatt i olika grad och
påverka livet olika mycket. Funktionsnedsättningen kan du ha under en period eller under hela livet.

Du som har funktionsnedsättning kan ibland behöva hjälp, stöd och service i vardagen för att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan handla om att du inte på egen hand klarar av att:

  • ta dig från plats till plats i samhället
  • planera och strukturera vardagen
  • sköta din personliga hygien
  • möta upp till de krav som ställs inom den öppna arbetsmarknaden

Gislaveds kommun har som mål att skapa en trygg och meningsfull miljö och fritid. Vi arbetar för att du ska kunna vara medbestämmande med bibehållen integritet. Varje människa är unik. Vi är lyhörda för dina individuella behov, intressen och förutsättningar.

Sidan uppdaterades senast: