Daglig verksamhet (LSS)

Daglig verksamhet ger dig som har en funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning. Det övergripande målet med daglig verksamhet är att stärka din möjlighet att vara självständig och klara av ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Du kan beviljas daglig verksamhet om du

  • uppfyller kraven till personkrets 1 eller 2.
  • är mellan 18 och 67 år gammal.
  • inte studerar.
  • inte kan få ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden.

För att veta att du inte kan få ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden måste du först ha kontakt med arbetsförmedlingen och/eller försäkringskassan.

Uppgifterna inom daglig verksamhet varierar utifrån intresse, förmåga och utbud och du kan ha önskemål om var du vill vara och vad du vill syssla med som din dagliga verksamhet. I beslut om rätten till daglig verksamhet tas inte hänsyn till önskemålen, men de förmedlas vidare till den områdeschef som får till uppgift att verkställa beslutet.

Sidan uppdaterades senast: