Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

Du som är över 12 år och fortfarande går i skolan kan beviljas korttidstillsyn. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov, när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Genom korttidstillsyn får du möjlighet att vistas i en miljö bland andra ungdomar där personal finns för hjälp och stöd. Det övergripande målet med insatsen är att du ska vara trygg under tiden som dina föräldrar arbetar eller studerar, och att du ska stimuleras genom social samvaro och aktivitet med andra.

Sidan uppdaterades senast: