Gifta sig

Om ni har planer på att gifta er så går det bra att göra det även i kommunens regi. Alla som tillhör annan trosriktning, inte har någon religiös tillhörighet eller som av andra skäl inte vill gifta sig i kyrkan, kan med fördel välja den borgerliga vigselformen.    
     
Formerna för en borgerlig ceremoni är mycket fria. Man väljer mellan ett antal lokaler och uppställningar i kommunhuset, Gislaved eller på annan plats. Välj pompa och ståt eller ceremoni i hemlighet med bara några vittnen.

Att tänka på

För att ge den bästa grund till ett lyckat arrangemang är det bra om ni tar kontakt med vigselförrättaren i ett tidigt skede av planeringen för den kommande vigselceremonin.

Vigselförrättare

Det är länsstyrelsen som utser borgerlig vigselförättare. I Gislaveds kommun har länsstyrelsen utsett Niclas Palmgren och Carina Johansson till vigselförrättare. Tjänsten är helt kostnadsfri så länge den utförs inom kommunens gränser, en i paret är folkbokförd i kommunen och vigseln sker i av kommunen upplåtna lokaler. För övriga kostar det 500kr.

Du kan läsa mer om vilka som är vigselförättare på Länstyrelsen i Jönköpings webbplats. Länk till annan webbplats.

Vittnen

Under en borgerlig vigsel behövs minst två vittnen. Dessa måste ha fyllt 18 år och kan vara exempelvis vänner, familj eller släkt. Kommunen kan tillhandahålla vittnen om vigseln genomförs i kommunhuset under kontorstid måndag till fredag.

Glöm inte hindersprövning

Hindersprövning måste göras innan giftermål. Exempel på hinder för giftermål skulle kunna vara att en av parterna eller bägge är minderåriga, eller att de är släkt, eller ett tidigare giftemål där skilsmässan, rättsligt, inte gått genom ännu. Parterna ansöker gemensamt om hindersprövning hos skattemyndigheten.

Prövningen är kostnadsfri

Att ansöka om hindersprövning är helt kostnadsfritt och görs genom att kontakta skatteverket. Det finns idag företag som tar betalt för att hjälpa till med ansökan. Använd er inte av dem, en hindersprövning kostar ingenting hos skatteverket.

Sidan uppdaterades senast: