Hemtjänst under tillfällig vistelse

För att du skall kunna få hemtjänst under tillfällig vistelse i Gislaveds kommun krävs att du har hemtjänst i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemtjänst för din räkning till Gislaveds kommun, inte du som enskild person.

Gislaveds kommun införde den 15 januari 2012 valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och beviljats serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten. Även om fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än Gislaveds kommun kan utföra hemtjänst så ansvarar kommunens hemtjänst för leverans av matdistribution, svarar på larm och utför insatser under natten.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Inför er kommuninvånares vistelse i Gislaveds kommun behöver biståndshandläggaren kontaktas senast 2 veckor i förväg. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera insatserna.

Sidan uppdaterades senast: