Stödinsatser

Alla insatser handläggs av en bistånds-/lsshandläggare. Handläggaren gör en individuell prövning av behovet av den specifika insatsen.

När du beviljats insatser från oss skapar du tillsammans med din utförare/kontaktman en genomförandeplan. Genomförandeplanen blir sedan det verktyg vi använder för att ge dig en individuellt anpassad hemtjänst för att passa just ditt behov. Om det finns tid och möjlighet är vi flexibla för dina önskemål vid specifika insatstillfällen.

De insatser som ges kan både vara av servicekaraktär och röra din personliga omvårdnad.

Sidan uppdaterades senast: