Avlösarservice i hemmet, SoL

Avlösarservice avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Insatsen kan ges både regelbundet och för situationer som inte kan förutses.

Sidan uppdaterades senast: