Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad innefattar de insatser som behövs för att tillgodose fysiska och psykiska behov. För att insatsen ska kunna beviljas krävs att man delvis eller helt inte själv klarar sin personliga omvårdnad på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålderssvaghet eller psykosociala orsaker.

Personlig hygien

Inkluderat i personlig hygien är övre och nedre toalett samt hjälp med dusch, hårvård och nagelvård. Insatsen inkluderar ej medicinsk fotvård. Frekvensen av insatser för personlig hygien beror på ditt behov och dina önskemål.

På- och avklädning

Om du ej klarar av att själv ta på och av dig dina kläder kan du få hjälp med det som beviljad insats. I insatsen ingår även hjälp med att ta av och på samt rengöring av proteser, glasögon och hörhjälpmedel.

Toalettbesök

Du kan vid behov även få hjälp med toalettbesök samt hjälp att sköta inkontinenshjälpmedel.

Hjälp vid måltider

Har du problem med att äta och dricka kan du få hjälp med det. Insatsen innebär att du får hjälp med att dela maten, äta och dricka. Vi kan även hjälpa dig med att duka, diska samt lägga upp maten. Om du beviljas hjälp vid måltider får du hjälp vid alla dagliga måltider.

Hjälp vid förflyttning

Om du har problem och svårt att själv förflytta dig kan du få hjälp med det. Insatsen gäller hjälp med förflyttning i din bostad.

Sidan uppdaterades senast: