Digital nyckelhantering

Digital nyckelhantering erbjuder högre kvalitet för personal och brukare. Målet är att uppnå en trygg och säker hantering av nycklar som inte kan tappas bort, stjälas eller kopieras. Brukarna får snabbare hjälp vid larm och personal känner större trygghet i att alltid ha rätt ”nyckel” med sig. Vid larm har personalen nyckeln med sig och behöver inte åka tillbaka till kontoret för att hämta rätt nyckel. Detta påverkar miljön positivt inte minst i en geografiskt utsträckt kommun som Gislaved.

Den digitala nyckeln fungerar tillsammans med en mobiltelefon. En enhet monteras enkelt utan åverkan på insidan av vårdtagarens ytterdörr vilken öppnas med mobiltelefonen. Monteringen sker av kommunens egen personal och ibland med hjälp av låssmed. Vårdtagare och anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar.

Personalen loggar sedan in i en app och hämtar krypterade nycklar som fungerar via bluetooth. Det behövs ingen täckning på mobiltelefonen för att öppna dörren. Systemet registrerar vem i personalen som låste/låste upp hos vilken vårdtagare och registrerar även tiden. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras.

Sidan uppdaterades senast: