Valfrihet inom hemtjänsten

Gislaveds kommun införde den 15 januari 2012 valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och beviljats serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten.

Även om fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än Gislaveds kommun kan utföra hemtjänst är kommunen fortfarande ytterst ansvarig. Detta innebär att Gislaveds kommun ansvarar för att följa upp alla utförare och garantera kvalitetsnivån på insatserna.

Val av utförare

 För tillfället har Gislaveds kommun ingen extern utförare av hemtjänstinsatser.

Presentation av utförare

Gislaveds kommun

Omfattning

Alla insatser inom service och omvårdnad.

Geografiskt område

Hela Gislaveds kommun.

Information till dig som vill ansöka om att bli godkänd utförare av hemtjänst

Sidan uppdaterades senast: