Praktik för nyanlända flyktingar

Nyanlända flyktingar som är arbetslösa och ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan via praktiksamordnare på kommunen få en praktikplats antingen på Arbetsmarknadsorganisationen, AMO, eller inom någon annan kommunal förvaltning. Vid en praktikplacering i någon av verksamheterna på AMO erbjuds språkträning 1-2 gånger i veckan och jobbsökaraktivitet som en extra insats. Praktiktidens längd varierar efter överenskommelse mellan praktikplatsen och Arbetsförmedlingen.

Syftet med praktiken är i de flesta fall främst språkträning för att utveckla kunskaper i svenska. Eller för att få testa på den svenska arbetsmarknaden och få referenser och erfarenheter.

För att få en praktikplats krävs en remiss från Arbetsförmedlingen eller någon av kommunens instanser. När en remiss är skriven bokas ett möte in med praktiksamordnaren för att matcha individens erfarenheter och önskemål med lämplig arbetsplats.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-06