Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård i Gislaveds kommun​

Gislaveds kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. Inom hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Insatserna kan även delegeras till omvårdnadspersonal.

Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor på vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats.
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS.
  • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet.
  • har behov av hemsjukvård.

Hälso- och sjukvårdsansvaret innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får behovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder. För att främja kvalitet är vi anslutna till bland annat Palliativ registret och Senior alert.

Du har kvar din läkare i primärvården. Vid behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. I Gislaveds kommun finns det idag vårdcentraler i Anderstorp, Gislaved, Reftele och Smålandsstenar. Webbplatsen 1177.se är den gemensamma webbplatsen för Sveriges regioner kring hälsa, sjukvård och tandvård.

På Vårdguiden finns information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt kontaktuppgifter till vård och tandvård i regionen.

Patientnämnd

Patientnämnden är en oberoende instans dit du kan vända dig om du som patient, anhörig eller personal har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd. Alla i patientnämnden har tystnadsplikt.

Patientnämnden ska bland annat:

  • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
  • hänvisa till rätt myndighet.
  • rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter.

Kontakta patientnämndens sekreterare om du behöver hjälp. Tillsammans bestämmer ni sedan hur ditt ärende ska hanteras och om det ska tas upp av ledamöterna i nämnden.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Sidan uppdaterades senast: