demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kunskapen om demens har länge varit bristfällig och senil demens har snarast betraktats som en oundviklig följd av ålderdom. Nu vet vi att det visserligen är vanligare med demens bland äldre, men det är inte något som kan betraktas som en del av ett naturligt åldrande.

Tidig utredning och diagnos är viktigt

En utredning av demens bör anpassas efter individ och ålder. Av flera anledningar är det viktigt att en utredning görs vid ett tidigt skede.

  • En del av de symtom som kan uppkomma i ett tidigt skede kan likna andra diagnoser. Därför är det viktigt att kunna utesluta andra orsaker, för att kunna fastställa demens.
  • De symtomlindrande läkemedel som finns idag, exempelvis mot Alzheimers sjukdom, är verksamma i sjukdomens tidiga faser. Därför kan hjälpen ges främst i ett tidigt stadium.
  • Rätt hjälp och stöd i ett tidigt stadium av sjukdomen kan hjälpa för att behålla olika förmågor så länge som möjligt och för att kunna leva ett bra liv.

Var kan man vända sig för utredning?

Om du misstänker demens kan du söka hjälp på din vårdcentral. Det är läkaren som ansvarar för utredning och diagnos, men den sker ofta i samarbete med exempelvis arbetsterapeut och distriktssköterska. För personer som är inregistrerade i hemsjukvården är det kommunens demensteam som bistår läkaren vid utredning. Kontakta gärna demensteamet för mer information.

Anhörigutbildning

För anhöriga, till en person med demenssjukdom, är kunskap om sjukdomen samt möjlighet att träffa andra i samma situation mycket värdefull.

Vi erbjuder en utbildning där vi pratar om:

  • de vanligaste demenssjukdomarna
  • förhållningssätt och bemötande vid demenssjukdom
  • socialtjänstens resurser och möjligheter

Anhörigutbildningen planeras in efter behov och vi träffas kvällstid vid fyra tillfällen.

Du anmäler dig via vår e-tjänst eller tar kontakt med vår demenssamordnare på telefon 0371-810 00.

När du har anmält ditt intresse för utbildningen så kommer du att få en inbjudan till nästkommande utbildning.

Sidan uppdaterades senast: