demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kunskapen om demens har länge varit bristfällig och senil demens har snarast betraktats som en oundviklig följd av ålderdom. Nu vet vi att det visserligen är vanligare med demens bland äldre, men det är inte något som kan betraktas som en del av ett naturligt åldrande.

Tidig utredning och diagnos är viktigt

En utredning av demens bör anpassas efter individ och ålder. Av flera anledningar är det viktigt att en utredning görs vid ett tidigt skede.

  • En del av de symtom som kan uppkomma i ett tidigt skede kan likna andra diagnoser. Därför är det viktigt att kunna utesluta andra orsaker, för att kunna fastställa demens.
  • De symtomlindrande läkemedel som finns idag, exempelvis mot Alzheimers sjukdom, är verksamma i sjukdomens tidiga faser. Därför kan hjälpen ges främst i ett tidigt stadium.
  • Rätt hjälp och stöd i ett tidigt stadium av sjukdomen kan hjälpa för att behålla olika förmågor så länge som möjligt och för att kunna leva ett bra liv.

Var kan man vända sig för utredning?

Om du misstänker demens kan du söka hjälp på din vårdcentral. Det är läkaren som ansvarar för utredning och diagnos, men den sker ofta i samarbete med exempelvis arbetsterapeut och distriktssköterska. För personer som är inregistrerade i hemsjukvården är det kommunens demensteam som bistår läkaren vid utredning. Kontakta gärna demensteamet för mer information.

Anhöriggrupp demens.

Aktiviteten är pausad tillsvidare.

Oavsett om man är partner eller barn till en person med demenssjukdom kan det innebära stora påfrestningar att vara anhörig. Många känner sig ensamma i sin situation och det är vanligt att känna osäkerhet och oro för framtiden.

Träffa andra i samma situation

Anhöriggruppen är en mötesplats för stöd och gemenskap som vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Här ges möjlighet att dela erfarenheter och prata med andra anhöriga som vet hur det kan kännas och hur det kan vara. Du träffar kommunens demenssamordnare och kan ställa frågor eller få råd som kan underlätta din vardag. Vi varvar aktuell information och små föreläsningar med samtal och har en trevlig stund tillsammans.

Den som vill delar med sig av tankar, känslor, sorg och glädjeämnen men det är inget tvång att tala, ibland behöver man bara få lyssna. Du får gärna lämna förslag på teman att ta upp.

Träffarna hålls c:a 1 gång/månad mellan 17:00 och 19:00 med uppehåll under sommaren. Vi växlar plats mellan Träffpunkt Gislow i Gislaved, Solbacka i Reftele eller Mariagården i Smålandsstenar. Träffarna är kostnadsfria, fika finns till försäljning.

Anhöriggruppen anordnas av demensteamet och anhörigstödet i Gislaveds kommun.

Gå med i anhöriggruppen

När du går med i anhöriggruppen får du information om aktuellt program, tid och plats. Du behöver inte anmäla från gång till gång om du kommer eller ej.

Sidan uppdaterades senast: