Hjälpmedel

Gislaveds kommuns arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder råd och stöd för att du ska kunna klara en så självständig vardag som möjligt. Vi bedömer behovet av hjälpmedel samt provar ut och följer upp användandet av det. Vi tillgodoser behovet av hjälpmedel för att kompensera förlorad funktionsförmåga i dagliga aktiviteter.

När du har fått låna ett hjälpmedel

Bedömning av om du kan få låna ett hjälpmedel görs av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det är också de som provar ut de hjälpmedel du är i behov av. När du lånar ett hjälpmedel är det du som har ansvar för det, vilket innebär att du vid flytt, skada på hjälpmedlet eller om du inte längre har behov av hjälpmedlet ska kontakta din sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ett hjälpmedel är ett personligt lån som aldrig får överlåtas till annan person.

Vilka hjälpmedel kan vi hjälpa dig med?

Hjälpmedel erhålls från rehabenheten. Exempel på hjälpmedel som kan erhållas är rullstol, rollator och toaförhöjning. Om du har frågor om hjälpmedel är du välkommen att kontakta oss på rehabenheten, där du får prata med en sjukgymnast eller en arbetsterapeut.

 • Om du behöver komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar på rehabenheten, ta kontakt via kontaktcenter som tar emot ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du i den grå kontaktrutan här på sidan.

Egenansvarsprodukter

När det gäller hjälpmedel finns det vissa av dem som betecknas som egenansvarsprodukter. Detta är sådana hjälpmedel som inte kan motiveras som en del i behandling och de kräver inte hälso- och sjukvårdens speciella kompetens för bedömning, utprovning och anpassning. Dessa hjälpmedel får man själv bekosta och införskaffa.

Exempel på egenansvarsprodukter:

 • Kryckkäppar.
 • Käpphållare.
 • Stödkäppar.
 • Isdubbar.
 • Doppsko.
 • Korg och brickor till rollatorer (kan köpas via rehabenheten).
 • Strumppådragare.
 • Griptänger.
 • Sittkuddar(sittkudde inför höftoperation är inte egenansvarsprodukt).
 • Duschstolar utan hjul.
 • Förhöjningsklossar.
 • Badbräda att sätta på badkaret.

Sidan uppdaterades senast: