Misstanke om barn som far illa

Har du på något sätt fått veta att ett barn eller ungdom (0-20 år) inte har det bra ska du ta kontakt med oss.

Hur gör jag en orosanmälan?

Under kontorstid kan du få direktkontakt med oss genom att ringa till vårt kontaktcenter eller besöka vårt kontor. Du kan även skicka in en anmälan via brev eller genom att fylla i e-tjänsten "orosanmälan till socialtjänsten för barn och unga". Denna e-tjänst gäller både privatpersoner och professionella. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Socialtjänsten kan aldrig lova en privatperson som har gjort en anmälan och lämnat sitt namn att han eller hon får vara anonym i förhållande till den som anmälan rör. Det är först efter en sekretessprövning, med tillämpning av bestämmelser i 26 kap. 5 § Offentlighets- och sekretesslagen, som myndigheten kan ta ställning till om uppgiften om anmälarens identitet ska lämnas ut eller inte. Det krävs starka skäl för att inte lämna ut en uppgift om vem som gjort en anmälan till den som anmälan rör. Sekretessen gäller endast om det kan antas att allvarlig fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne.

Om du har oro för ett barn eller ungdom utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och be att få prata med socialjouren för Gislaveds kommun.

Vad händer med anmälan?

Vi tar emot anmälan och undersöker situationen och barnets/ungdomens behov av hjälp och stöd.

Alla inkomna anmälningar läses och handläggs regelbundet under arbetstid. Helgfri måndag-fredag kl. 08.00-16.00 (8-12 dag före röd dag).

Om du gör en anmälan utanför kontorstid kommer vi inte att se den förrän nästkommande vardag. Det är viktigt att du istället vänder dig till socialjouren via 112 om det är akut.

Kontaktinformation individ- och familjeomsorgen (IFO)

Besöksadress: Åbjörnsgatan 2, Gislaved

Öppettider:
Mån-ons, fre kl. 08.00-16.00
Tors kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.00

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-09