Foto: symbolbilder.se

Personligt ombud

Personer som har fyllt 18 år, har psykisk funktionsnedsättning och omfattande svårigheter i det dagliga livet kan få ett personligt ombud. Stöd från ett personligt ombud får du under en tid, det är frivilligt och kostnadsfritt.

I Jönköpings län finns 11 personliga ombud varav en är teamchef. Vi samordnas inom verksamheten Kommunal utveckling i Region Jönköpings län, men finns på plats geografiskt över hela länet.

Socialstyrelsens definition av målgrupp

”En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk störning”

Tillsammans med ditt personliga ombud kommer du fram till vilka behov av stöd du har och hur ditt personliga ombud kan hjälpa dig. Ett personligt ombud kan hjälpa dig vid olika myndighetskontakter, men också ge stöd i olika ansökningsförfaranden, hjälpa att utveckla dina nätverk och ge dig ett professionellt och medmänskligt stöd.

Personliga ombud ska också påtala brister i samhällets insatser för psykiskt funktionsnedsatta.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-10