Resor, färdtjänst, ledsagning

Från och med den 1 september 2014 är all färdtjänsthandläggning flyttad från Gislaveds kommun till Länstrafiken. Du kan nå Länstrafiken på 0771-680 680 på vardagar klockan 08.30-12.00 för vidare information, ansökningar eller frågor kring ärenden. Du kan också söka mer information på deras hemsida som du hittar under avsnittet länkar.

Det är bara hanteringen av ditt färdtjänsttillstånd som berörs av den här förändringen, dina resor bokar du på samma sätt som tidigare via Länstrafikens beställningscentral för serviceresor 020-777 666.

Kompletteringstrafiken är landsbygdens kollektivtrafik.

Alla som har mer än cirka 1,5 km till närmaste busslinje har möjlighet att resa två (2) gånger per vecka. Trafiken är till för alla resenärer, oavsett ålder och folkbokföringsort.

Resor till hälso- och sjukvården.

För resor som ersätts av Regionen Jönköpings län, det vill säga resor till/från läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska och vid utprovning/hämtning av hjälpmedel, får inte färdtjänst användas.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-10