Tillfällig övernattning

Om du ska genomföra en tillfällig övernattning (läger eller liknande) i en lokal som inte är avsedd för övernattning så måste du följa ett antal regler. Detta är viktigt eftersom utrymning av sovande, som dessutom inte förväntas känna till lokalerna, ska kunna genomföras säkert vid en eventuell brand.

Övernattningen måste också anmälas till räddningstjänsten minst 7 dagar innan övernattningen äger rum, eftersom övernattningen normalt inte kan förväntas i lokalen.

Här hittar du därför en e-tjänst för att anmäla samt regler för tillfällig övernattning. Kan du inte använda e-tjänsten så kan du höra av dig till Kontaktcenter för hjälp.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-26