Krishantering och krisberedskap

Krishantering har fått allt större betydelse på senare tid. En breddad hotbild ställer högre krav på hela samhällets förmåga att hantera kriser. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott och översvämningar visar att kraven på krishantering ökat hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och inom näringslivet.

Den lagstiftning som styr kommuner och landstings arbete vid extraordinära händelser är lag (2006:544)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning (till lag 2006:544länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Lagstiftningen anger främst att en kommun ska:

 • Ha inrättat en krisledningsnämnd
 • Ha en plan för hantering av extraordinära händelser
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • Utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i hantering av kriser
 • Inom ramen för det geografiska områdesansvaret se till att insatser för ökad krisberedskap samordnas

Kommunens krisorganisation

I Gislaveds kommun finns en krisledningsnämnd som består av ett antal ledamöter i kommunstyrelsen. Den direkta ledningen av insatser vid extraordinära händelser gör kommundirektören tillsammans med ordinarie förvaltningschefer. Till sitt stöd har de en tjänstemannastab som kan hjälpa till med till exempel analys, informationsarbete, dokumentation och personalfrågor.

Din egen beredskap vid exempelvis strömavbrott

Varje år satsas stora pengar på statlig, privat och kommunal nivå för att göra elöverföringen säkrare, minska konsekvenserna av översvämningar och säkra tillgången till dricksvatten — för att nämna några åtgärder. Men trots detta arbete är det bra att ha förberett sig och sitt hem för till exempel ett långvarigt el- och strömavbrott.

Några saker att ha hemma för att klara sig vid ett utsatt läge är bland annat:

 • Värmeljus
 • Ficklampa
 • Reservbatterier
 • Spritkök
 • Batteriradio
 • Extra filtar
 • Tändstickor och tändare

Kontakt:
Matilda Johansson
Krisberedskapssamordnare
Telefon: 0371-827 99

Vid akuta situationer
Ring SOS Alarm på 112. Då kan du komma i kontakt med:

 • polis
 • ambulans
 • flygräddning
 • räddningstjänst
 • giftinformation
 • jourhavande läkare

Sidan uppdaterades senast: