FRG, frivillig resursgrupp

I Gislaveds kommun utbildas personer att ingå i en Frivillig Resursgrupp, FRG. Kommunen och Gislaveds Civilförsvarsförening har tecknat ett avtal om att föreningen utbildar personer för det behov som kommunen har. FRG bygger på frivillighet och kan användas som resurs till räddningstjänsten vid stora olyckor eller kommunens krisledning vid extraordinära händelser, som strömavbrott.

Medlemmarna i en FRG får utbildning i bland annat:

  • Brandskydd
  • Första hjälpen
  • Krisinformation
  • Att organisera frivilliga
  • FRG-organisationen
  • Att klara sig i utsatta lägen

Sidan uppdaterades senast: