En person lär sig att släcka en brand. En brandman kollar på och ger tips.

Utbildningar, räddningstjänsten

       Boka utbildning/utrymningsövning

Just nu tar vi endast emot anmälningar till Heta arbeten. Övriga utbildningar och studiebesök avvaktar vi med tills vidare.
Välkommen åter under våren 2022!

Förfrågan om studiebesök

  • Maila förfrågan till rksis@gislaved.se

Vi på räddningstjänsten utbildar närmare 6000 personer varje år, detta är ett av våra sätt att minska olyckor och förebygga bränder. Nedan kan ni läsa mer om våra utbildningar

BKA (Allmän brandkunskap)

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur hen kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall hen kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen. 

Tid: 3 h

HLR + AED utbildning (Hjärt och lunglivräddning + hjärtstartare)

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.
Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Vi följer HLR-rådets riktlinjer när vi genomför utbildningsinsatser i HLR.

Tid: 3 h

Utrymningsövningar

Vi på räddningstjänsten kommer gärna ut till er organisation, förvaltning eller företag och håller i en utrymningsövning. Vi tar hand om allt arbete med SOS och kommer efter utrymningsövningen ge er tips och råd om hur ni kan förbättra ert brandskyddsarbete. Detta gör att ni på ett strukturerat och säkert sätt kommer utrymma er fastighet ifall olyckan är framme.

Tid: 1,5 h

Heta arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare. Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Tid: 8 h

Sidan uppdaterades senast: