Husbrand

Brandutbildning

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur hen kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall hen kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen. 

Tid: 3 h

Beställ utbildning i brandkunskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du lära dig mer om det du behöver göra för att säkra ditt hem för dig och din familj? Brandskyddsföreningen har tagit fram en utbildning som är gratislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och genomförs på datorn. Utbildningen finns översatt på engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-21