Namnsättning av gator, adresser

Gislaveds kommun ger namn åt gator, kvarter, allmänna platser och byggnader samt ansvarar för att adressinformationen uppdateras i ett landsomfattande register.

Namnberedning

Kommunens namnberedning består av tjänstemän från olika förvaltningar med uppgift att bereda och lämna förslag i namnfrågor till bygg-  och miljönämnden som beslutar i namnärenden.

Namnberedningen har som mål att genom namnsättning bidra till att Gislaveds kommun tar vara på sin historia, men även att spegla nutid och kommunens visioner för framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-02