Äldre

Målet är att låta varje äldre och funktionshindrad så långt det är möjligt bo kvar i sin bostad. Hemtjänsten kan då gå in med olika stödåtgärder som syftar till att hjälpa och stötta när du som äldre och funktionshindrad inte orkar eller kan själv.

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-09