Äldre

Målet är att låta varje äldre och funktionshindrad så långt det är möjligt bo kvar i sin bostad. Hemtjänsten kan då gå in med olika stödåtgärder som syftar till att hjälpa och stötta när du som äldre och funktionshindrad inte orkar eller kan själv.

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. 

Kvalitet

Har kommunens olika verksamheter nått sina mål? Vad är vi bra på och vilka delar behöver vi förbättra? Detta är frågor som vi får svar på i våra undersökningar och kvalitetsredovisningar.

Klicka här för att läsa om våra kvalitetsmätningar

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-19