Foto: symbolbilder.se

Ansök om hjälp

En ansökan kan göras av den enskilde, god man, förvaltare eller speciellt utsett ombud.  Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig och det ska framgå vad det är man vill ansöka om. Ett bistånd innefattar vanligen insatser i form av hjälp i hemmet. Det kan också innebära plats i vård- och omsorgsboende, korttidsplats, trygghetslarm eller olika insatser av mer serviceliknande karaktär. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ansökan kommer att utredas av en av våra biståndshandläggare.

Enheten för bistånd hittar du på Stationsallén 5 A i Gislaved.

Väntetider

Besked kring din ansökan om bistånd lämnar vi inom två veckor. Telefonkontakt tar vi inom 3 veckor efter det att en ansökan har kommit in. Ett första hembesök genomför vi inom en vecka till tre månader från din ansökan.

Övrig personal på enheten för bistånd och stöd besvarar samtal, post och e-post, ger upplysningar, lyssnar, tar emot besök och hjälper till med ansökningsblanketter samma dag som förfrågan kommer in.

Ansökningsblanketten finns att ladda ner på sidan under "ladda hem" och kan även hämtas på enheten för bistånd och stöd.

Ansökan skickas till:

Gislaveds Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för bistånd
332 80 GISLAVED

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-13