Foto: symbolbilder.se

Utbildningar och aktiviteter

 • Studiecirkel "När jag inte längre är med". Vänder sig till föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Startar hösten 2017 vid intresse. Här kan du läsa mer om studiecirkeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pågående studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter. Mycket kompetenta ledare.
 • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för ett dygns kombinerad kurs och vila. Här kan du läsa mer om föräldrahelgerna.
 • Samtalsgrupp i samarbete med Svenska Kyrkan; "Pärlvandringskurs". Utifrån fd. Biskop Martin Lönnebos Frälsarkrans får vi med oss visdomsord som vi funderar på under en liten skogsvandring. Därefter gott fika och samtal.
  Kursstart 14 mars, Gyllenfors församlingshem i Gislaved kl. 14-16. Anmälningar tas emot dit alla anhöriga är välkomna.
 • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
 • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjuds även 2017. Fortfarande finns det platser kvar.
 • Utbildning för anhöriga till personer med demens. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Intresseföreningen för psykisk hälsa

 • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
 • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?

Tag kontakt med: Ordförande: Jenny Andersson 0371-813 19 Sekreterare: Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-11