Utbildningar och aktiviteter

  • Pågående studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter. Mycket kompetenta ledare.
  • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för ett dygns kombinerad kurs och vila.
  • Samtalsgrupp i samarbete med Svenska Kyrkan; "Pärlvandringskurs". Utifrån fd. Biskop Martin Lönnebos Frälsarkrans får vi med oss visdomsord som vi funderar på under en liten skogsvandring. Därefter gott fika och samtal. Gyllenfors församlingshem i Gislaved kl. 14-16. Anmälningar tas emot dit alla anhöriga är välkomna.
  • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
  • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjuds även 2017. Fortfarande finns det platser kvar.
  • Utbildning för anhöriga till personer med demens. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Intresseföreningen för psykisk hälsa

  • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
  • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
  • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?

Tag kontakt med: Ordförande: Jenny Andersson 0371-813 19 Sekreterare: Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2018-05-18