Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.
Bidrag lämnas endast om åtgärdena är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärdena behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.
Du som äger din bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt kan söka bostadsanpassningsbidrag.
Nödvändiga åtgärder kan vara t.ex. anpassning av badrum och kök, bredda dörrar, borttagning av trösklar, montering av ramp eller en hiss, elektrisk dörröppnare mm.

Ansökningshandlingar
AnsökningsblankettPDF kan erhållas av kontaktcenter Gislaveds Kommun 0371-81000 eller via e-post kommunen@gislaved.se, arbetsterapeut eller via länken till höger på sidan. 

Tillsammans med ansökan ska ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig insändas som påvisar att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

Offert eller kostnadsberäkning ska bifogas. Gäller inte när Gislaveds Kommun hjälper er med upphandling och genomförande av projektet, skicka då in blanketten "Fullmakt till handläggarePDF".

Om ni hyr er lägenhet ska fastighetsägaren skriftligen godkänna åtgärden. Det görs på ansökningsblanketten eller på den särskilda blanketten "Fastighetsägares medgivande vid bostadsanpassningsbidragPDF".

Övrigt
Gislaveds Kommun kan i många fall hjälpa er vid ansökningstillfället. Om ni vill att Gislaveds Kommun ska bistå er vid upphandling och vid genomförandet av åtgärder ska ni även fylla i en fullmakt där ni ger Gislaveds Kommun i uppdrag att upphandla åtgärd samt betala fakturor för åtgärden.

Ni kan via kontaktcenter ( 0371-81000 ) komma i kontakt med handläggare och arbetsterapeut.

Blankett fullmakt kan erhållas av kontaktcenter Gislaveds Kommun, arbetsterapeut eller via länk till höger på sidan. 

Ansökningshandlingar ska insändas till Gislaveds Kommun 332 80 Gislaved eller via e-post kommunen@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-20