Ansök om hjälp

En ansökan kan göras av den enskilde, god man, förvaltare eller speciellt utsett ombud.  Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig och det ska framgå vad det är man vill ansöka om. Ett bistånd innefattar vanligen insatser i form av hjälp i hemmet. Det kan också innebära plats i vård- och omsorgsboende, korttidsplats, trygghetslarm eller olika insatser av mer serviceliknande karaktär. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ansökan kommer att utredas av en av våra biståndshandläggare.

Enheten för bistånd hittar du på Stationsallén 5 A i Gislaved.

Ansökningsblanketten finns att ladda ner på sidan under "ladda hem" och kan även hämtas på enheten för bistånd.

Ansökan skickas till:

Gislaveds Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för bistånd - vård och omsorg
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-08