Foto: pixabay.com

Digital nyckelhantering

Inom vård- och omsorg i Gislaveds kommun pågår införandet av digitala nycklar. Målet är att får en trygg och säker hantering av nycklar som inte kan tappas bort, stjälas eller kopieras eller där obehöriga kan ta sig in. Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemvården.

Det är viktigt att befintliga personalresurser användas på rätt sätt, inte minst med tanke på att den åldrande befolkningen ökar. Digital nyckelhantering erbjuder högre kvalitet för personal och brukare. Brukarna får snabbare hjälp vid larm och personal känner större trygghet i att alltid ha rätt ”nyckel” med sig. Vid larm har personalen nyckeln med sig och behöver inte åka tillbaka till kontoret för att hämta rätt nyckel. Detta påverkar miljön positivt inte minst i en geografiskt utsträckt kommun som Gislaved.

Den digitala nyckeln fungerar tillsammans med en mobiltelefon. En enhet monteras enkelt utan åverkan på insidan av vårdtagarens ytterdörr som öppnas med mobiltelefonen. Personalen loggar in i en APP och får nedkrypterade nycklar som fungerar via Bluetooth. Det behövs ingen täckning på mobiltelefonen för att öppna dörren. Systemet registrerar vem av personalen som låste/låste upp hos vilken vårdtagare och registrerar även tiden. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras och används tillsammans med användarnamn och lösenord. Vårdtagare och anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar.

Monteringen sker av kommunens egen personal och ibland med hjälp av låssmed. Införandet sker enligt följande ordning:
Anderstorp, Hestra, Burseryd, Broaryd, Reftele, Smålandsstenar och sist
Gislavedsområdet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-08