Flyktingmottagning

Här har vi samlat information och länkar för att du ska kunna läsa mer om hur flyktingmottagningen fungerar, hur du kan hjälpa till samt hur arbetsmarknadsorganisationen i kommunen arbetar med flyktingfrågor.

Varför flykting- och asylmottagande?

Sverige är ett land som värnar mänskliga och demokratiska rättigheter. Att vi välkomnar människor till Sverige har flera syften. Dels är det en humanitär insats; vi erbjuder en möjlighet till en trygg och ljus framtid för människor som vill lämna ett svårt liv bakom sig. Att fly från exempelvis krig, tortyr och förföljelse och söka skydd och asyl i andra länder är en mänsklig rättighet och regleras av FNs konvention om mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Sverige undertecknat.

De människor som kommer är också ett viktigt bidrag. Vi står inför en utmaning de kommande åren då 1,5 miljoner människor väntas gå i pension mellan 2010 och 2025. Det innebär arbetskraftsbrist som bland annat drabbar vård, skola och omsorg hårt. I Sverige har vi lyckats kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. I framtiden behöver vi bli ännu bättre på att tillvarata nysvenskars kompetens och resurser för att kunna upprätthålla vår välfärdsstat.

Arbetet i kommunen

Gislaveds kommuns mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd drivs av arbetsmarknadsorganisationen, AMO. Det långsiktiga integrationsarbetet sker enligt Gislaveds kommuns strategi för integrationPDF och tillhörande handlingsplan för integrationsarbetetPDF och följer avtalet med Länsstyrelsen att ta emot de personer som fått uppehållstillstånd.

Det lokala arbetet bedrivs i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, men även med externa aktörer, som Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, AB Gislavedshus och andra fastighetsägare i kommunen. De olika aktörernas insatser samordnas i en lokal överenskommelse om en effektivare introduktion, LÖK.

De största utmaningarna för kommunen är att hitta boende till ensamkommande barn, familjehem, gode män och särskilt förordnade vårdhandshavare. Socialförvaltningen ansvarar för boende till ensamkommande barn, personer under 18 år som kommer till Sverige utan sin mamma eller pappa. Du som privatperson kan hjälpa till genom att vara familjehem, god man eller särskilt förordnad vårdhandshavare.

Lokal beredskap

Inom kommunen finns en händelsegrupp med berörda förvaltningschefer och andra nyckelpersoner så att vi vid behov kan agera snabbt i flyktingfrågan.

Aktuella fakta

Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige. Under januari till april 2017 har 5 677 personer sökt asyl i Sverige. De flesta kommer från
Syrien, Afghanistan och Irak och når Sverige framförallt via Malmö, Trelleborg,
Göteborg eller Stockholm.

Du kan hjälpa till

Det finns flera sätt att hjälpa till på för dig som invånare. Nedan beskriver vi några sätt.

Anmäl intresse att bli familjehem

Vi söker dig som har tid och engagemang att ta emot ett barn i ditt hem. Situationen kan se olika ut och det kan vara för en kortare tid, eller för en längre tid som ett barn behöver din hjälp. Ett tryggt hem kan göra stor skillnad.

Läs mer och ansök om att bli familjehem

Anmäl intresse att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Gislaveds kommun har ett kontinuerligt behov av gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Läs mer och ansök om att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Hjälpa genom frivilligorganisationer

Vill du hjälpa flyktingar kan du bidra genom att skänka pengar till olika hjälporganisationer som exempel UNHCRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Radiohjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Uniceflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Rädda barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Läkare utan gränserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollera att den organisation du väljer att skänka pengar till har ett 90-konto, vilket garanterar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Du kan även skänka kläder och saker. Vi rekommenderar att du vänder dig till någon av de etablerade organisationerna, till exempel Hela människanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Röda Korset Gislavedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom Facebook-sidan Välkommen till Gislavedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arrangerar frivilliga insamling av det som behövs till evakueringsboendet på Johan Orre-skolan i Gislaved och kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn. Du kan även skicka e-post till Arbetsmarknadsenhetens samordning av frivilliga.

Vill du exempelvis skänka kläder, leksaker eller möbler har Hela människan second handlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en butik på Köpmangatan 6 i Gislaved. Inlämningstider: Tisdag, torsdag kl. 08.00-18.00. Måndag, onsdag, fredag kl. 08.00-12.00.

Språkcafé

Lär känna människor från hela världen - välkommen till kommunens biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla som redan kan svenska och alla som vill bli bättre på svenska är välkomna. Träna på språket under lättsamma former och umgås över en fika. Ingen anmälan behövs.

Vem är ansvarig för asylmottagning?

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till asylsökande, det vill säga personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, regleras av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med fler. I huvudsak är det Migrationsverket som ansvarar för asylsökande.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

• Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
• Ekonomiskt bistånd, dagbidrag
• Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd
• Organiserad sysselsättning
• Anvisar kommuner ensamkommande barn
• Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
• Tar emot, handlägger och beslutar om asylansökan

Kommunens ansvar och uppgifter

• Förskola och grundskola
• Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
• Boende och omsorg för ensamkommande barn
• Kommunens överförmyndare förordnar god man till asylsökande ensamkommande barn

Landstingets/regionens ansvar och uppgifter

• Hälsoundersökning
• Vård och tandvård vid akut behov
• Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

Tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn och unga.

Vem är ansvarig för mottagande av nyanlända?

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till asylsökande, det vill säga personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Regleras av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med fler. I huvudsak är det Migrationsverket som ansvarar för asylsökande.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

• Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
• Ekonomiskt bistånd, dagbidrag
• Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd
• Organiserad sysselsättning
• Anvisar kommuner ensamkommande barn
• Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
• Tar emot, handlägger och beslutar om asylansökan

Kommunens ansvar och uppgifter

• Förskola och grundskola
• Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
• Boende och omsorg för ensamkommande barn
• Kommunens överförmyndare förordnar god man till asylsökande ensamkommande barn

Landstingets/regionens ansvar och uppgifter

• Hälsoundersökning
• Vård och tandvård vid akut behov
• Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

Tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn och unga.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-05