Hjälpmedel

Gislaveds kommuns arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder råd och stöd för att du ska kunna klara en så självständig vardag som möjligt. Vi bedömer behov av hjälpmedel samt provar ut och följer upp användandet av det. Vi tillgodoser behovet av hjälpmedel för att kompensera förlorad funktionsförmåga i dagliga aktiviteter.

Vilka hjälpmedel kan vi hjälpa dig med?

Hjälpmedel erhålls från Rehabenheten. Exempel på hjälpmedel som kan erhållas är rullstol, rollator och toaförhöjning. Vi har däremot inte så kallade egenansvarsprodukter. I länklistan hittar du information om egenansvarsprodukter. Om du har frågor om hjälpmedel är du välkommen att kontakta oss på Rehabenheten, där du får prata med en sjukgymnast eller en arbetsterapeut.

När du har fått låna ett hjälpmedel

Bedömning av om du kan få låna ett hjälpmedel görs av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det är också de som provar ut de hjälpmedel du är i behov av. När du lånar ett hjälpmedel är det du som har ansvar för det, vilket innebär att du vid flytt, skada på hjälpmedlet eller om du inte längre har behov av hjälpmedlet ska kontakta din sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ett hjälpmedel är ett personligt lån som aldrig får överlåtas till annan person.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-05