Bredband och IT

Kommunen har ett relativt väl utbyggt bredbandsnät. Kommunens bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband (100 Mbit/s) senast år 2020. Målen ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller Gislaved Energi.

Genom fiberanslutning får du tillgång till internet, TV och telefoni i ditt hus. Om det inte finns fiber till fastigheten kan ADSL-modem eller ett mobilt abonnemang med 3G- eller 4G-uppkoppling vara alternativ som fungerar tillfredsställande.

Stöd för bredbandsutbyggnad

Fiberföreningar, företag och marknadsaktörer kan ansöka om stöd från Gislaved Energi för utbyggnad av bredband inom Gislaveds kommun. Ansökan sker via Gislaveds Energis hemsida. Stödet är tänkt att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut bredband till de områden som idag inte kan erbjudas fiberanslutning.

Ansökan om bredbandsstöd inom Gislaveds kommun sker via Gislaved Energis hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bredbandsutbyggnad i kommunen

Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

I nuläget verkar två fiberaktörer i kommunen, så om du är intresserad av att skaffa fiber till din bostad eller ditt företag kontakta någon av följande leverantörer:

Bredbandsutbyggnad i tätort

Fibernäten i alla tätortsområden i kommuen är utbyggda och boende i dessa områden har möjlighet att få fiber om 100 Mbit/s. Dock finns det fortfarande tätortsnära områden som inte är utbyggda. Förtätningsprojekt pågår.

2015 intensifierades arbetet med fiberutbyggnad i tätorterna. För att underlätta den fortsatta utbyggnaden har kommunen och Svenska Stadsnät Biggnet AB tecknat ett samverkansavtal med syfte att samordna kommunens och företagets planering. Även andra aktörer har möjlighet att anlägga fibernät i kommunen. Något statligt stöd för utbyggnad i tätorter finns inte.

Bredbandsutbyggnad i landsbygd

Det pågår flertalet byggprojekt för att bygga fiber på landsbygden i kommunen, dock saknar fortfarande en del företag och boende på landsbygden möjlighet att ansluta sig till fibernäten. Utbyggnaden kan påskyndas genom lokala initiativ där boende inom ett visst område bildar en förening som söker stöd och bygger ut ett eget fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

Fiberföreningar, företag och marknadsaktörer kan ansöka om stöd från Gislaved Energi för utbyggnad av bredband inom Gislaveds kommun. Stödet är tänkt att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut bredband till de områden som idag inte kan erbjudas fiberanslutning.

Tidigare har det funnits möjlighet att söka ett statligt finansiellt stöd för bredbandsutbyggnad från Landsbygdsprogrammet, genom Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Den sista beslutsomgången för ansökningar stängdes 2018.

LADDA HEM

Handbok för fibernätsföreningar Pdf, 2.2 MB.

Karta över fiberföreningar i Gislaveds kommun Pdf, 596.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Gislaveds kommun bredbandsstrategi 2014-2020 Pdf, 568.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: