Pendlingsbidrag högskoleresor

Du som är studerande på heltid vid universitet/högskola eller yrkeshögskola kan ansöka om ett pendlingsbidrag, 50% av biljettkostnaden.

Såhär ansöker du

Ansökan för pendlingsbidrag görs efter varje termin genom att fylla i ansökningsblanketten pendlingsbidrag högskoleresor.PDF Den skrivs sedan ut och undertecknas innan den skickas per post till Gislaveds kommun.

Bifoga även:

  • Ett intyg om genomförda studier för den termin du söker för
  • Kvitton i original på betalda biljetter.
  • Ett bevis om att angivet kontonummer tillhör den som söker. Exempelvis en kopia på del av ett kontoutdrag där både kontonummer och vem som är kontoinnehavare framgår. Detta behövs för att kunna göra en utbetalning.

Regler och mer information om pendlingsbidraget.PDF

Bidraget betalas ut i efterhand, spara därför dina resekvitton!  

Ansökan och underlag sänds till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Sista ansökningsdatum:

  • 15 februari för höstterminen
  • 1 augusti för vårterminen

Studieintyg kan kompletteras fram till 1 april för höstterminen samt 1 oktober för vårterminen.

För att ha rätt till bidraget ska du:

  • bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun
  • studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel
  • dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten
  • alternativt till praktikplats som genomförs under utbildningen

Pendlingsbidraget beviljas för dagpendlingsresor under studietiden. Hemresor vid veckopendling godkänns inte. Pendlingsbidrag beviljas inte heller för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar under högskolenivå, Komvux, folkhögskolekurser eller motsvarande.

Sidan uppdaterades senast: