Snöskottning och sandning

Tekniska förvaltningen ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna. För halkbekämpning används stenflis eller sand, antingen saltfri eller saltinblandad.

Plogningsordning

Gator i centrum och större gång- och cykelvägar tillhör det primära vägnätet och dessa plogas först. Dessa gator snöröjs vid 5 cm snö och målsättningen är att de ska vara snöröjda kl 6 på vardagar och kl. 9 på helgdagar. Övriga gator, gång- och cykelvägar snöröjs i första hand under dagtid. Övriga gator vid 10 cm snö. Övriga gång- och cykelvägar vid 5 cm snö.

Du kan i kartan se vilka gator, gång- och cykelvägar som röjs vid 5 cm respektive 10 cm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet forslas snön endast bort om den hindrar framkomligheten.

Underlätta snöröjningen

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste den helt avbrytas vilket skapar problem och onödiga kostnader för kommunen och andra trafikanter. Även träd och häckar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem vid snöröjningen.

  • se till att gatan är fri från din bil när det är dags för snöröjning
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gata under 4,6 meters höjd tas bort
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gångbana under 3 meters höjd tas bort

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Gislaveds kommun bjuder på sandningsgrus, det finns att hämta ur sandningslådor vid tekniska förvalningens förråd i Gislaved och Smålandsstenar.

Soptunnor och brevlåda

Placera soptunnan i bakkanten på gångbanan vid tömning, ca 1,5 m från kantsten eller, där denna saknas, intill gatans asfaltskant. Brevbäraren ska ha fri passage till brevlådan.

Vid skador eller fel

Skador som orsakas av snöröjningen bör snarast meddelas tekniska förvaltningen.

Felanmälan snöskottning och sandning

Sist men inte minst: låt våra vinterväghållare få en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24