upplåtelse av offentlig plats

Polistillstånd och markägarens medgivande

För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang,  byggställningar eller liknande måste tillstånd sökas hos polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polistillstånd behövs till exempel för:

 • Uteservering
 • Affischering, reklamskylt (även cirkusaffischering och valaffischering)
 • Byggupplag, byggnadsställning, byggskylt
 • Container
 • Reklam
 • Cirkus
 • Marknad eller annat evenemang

Polisen sänder ansökan på remiss till kommunen, som har vetorätt. Polismyndigheten kan alltså inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

För att underlätta handläggningen hos kommunen vill Gislaveds kommun också att du, som sökande, lämnar in en ansökan om upplåtelse av offentlig plats. Där anges vilken yta, tidsperiod mm upplåtelsen avser.

Så här går det till att ansöka om tillstånd

 1. Kontrollera med kommunen om platsen du vill använda är ledig.
 2. Lämna in ansökan om tillstånd för nyttjande av offentlig platsPDF till Gislaveds kommun.
 3. Ansök om tillstånd hos polismyndigheten.
 4. Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
 5. I kommunens yttrande tas ställning till ansökan och kommunen fastställer eventuella villkor för upplåtelsen.
 6. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten. Om kommunen tillstyrker anmälan kan polismyndigheten utfärda tillståndsbevis.
 7. Vid behov tecknas avtal om upplåtelse med kommunen.
 8. Kommunen debiterar avgiften enligt den av kommunfullmäktige antagna taxan för markupplåtelse.

Andra tillstånd och lov

Tänk på att du eventuellt måste söka andra tillstånd och lov, t ex bygglov, beroende på vad du ska göra. För att få servera alkohol måste du ha alkoholtillstånd. Bygglov och alkoholtillstånd söker du hos bygg- och miljöförvaltningen.

Mobil försäljning av mat (matvagn)

Önskar du starta verksamhet för försäljning av livsmedel från en mobil anläggning? Då kan du läsa mer här om vilka regler som gäller för matvagnarPDF.

Avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Kommunen tar ut en avgift för att upplåta marken enligt en särskild taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Avstängning av gator

Om arrangemanget du söker tillstånd för kräver avstängning av gator och/eller torg måste du i god tid kontakta tekniska kontoret.

Ditt ansvar vid upplåtelse

Området ska städas och återställas till befintligt skick efter tillståndstidens slut. Om extra städning eller andra åtgärder måste vidtas på grund av aktiviteterna, kommer detta att debiteras sökanden. Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifterPDF ska åtföljas.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-25